Pågataxi landskrona Ring 070 093 86 99 för frågor, synpunkter eller klagomål.

klagomål

Frågor, synpunkter eller klagomål på taxiresan

Här kan ni upprätta ett klagomål.

Ni kontaktar Pågataxi AB på
E-post: info@pagataxi.se  eller  Ring 0418 – 433 433  för frågor, synpunkter eller klagomål.

Vi behöver namn, telefonnummer samt en beskrivning av det som inträffat -klagomålet.

Pågataxi landskrona Ring 070 093 86 99 för frågor, synpunkter eller klagomål.